Karlskoga kommun
23 januari

Har sandat under dagen

Under tisdagen har vi varit ute och halkbekämpat utsatta platser samt sandat bussgator.

Snöfallet kommer att fortsätta under resten av dygnet och temperaturen ligga runt minus två grader.

Uppdaterad 2017-01-23 av Gunilla Östman