Karlskoga kommun
11 november

Ute och sandar

Vi har nu börjat att sanda gång- och cykelbanor, utanför kommunala fastigheter samt trappor i centrum. Dessutom sandar vi utsatta platser som är: korsningar, backar och cirkulationsplatser t.ex. Vi kan meddela att vi har fyllt på vid Sintrams väg med grus för halkbekämpning hemma.

Uppdaterad 2016-11-11 av Tomas Öhrn