Karlskoga kommun
30 november

Halkbekämpning av leder

Under morgonen har vi varit ute och saltat trafiklederna runt Karlskoga. Vi vill uppmana till försiktighet det råder frosthalka ute på våra gator, gång- och cykelbanor.

Uppdaterad 2016-11-30 av Tomas Öhrn