Karlskoga kommun
5 december

Saltat leder

Under tidig morgon har vi varit ute och saltat våra trafikleder. Nu på morgonen har vi börjat med att sanda gång-och cykelbanor, framför kommunala fastigheter samt på utsatta ställen.

Uppdaterad 2016-12-05 av Tomas Öhrn