Karlskoga kommun
5 januari

Aktuellt arbete

Det arbete som vi utför nu är att vi sandar utsatta ställen samt större gator. Dessutom håller vi på och rensar upp på busshållplatser för att göra dem snöfria.

Nattbild ifrån igår

Uppdaterad 2017-01-05 av Gunilla Östman