Karlskoga kommun
7 februari

Ute och halkbekämpar

Vi började under tidig morgon med att salta trafiklederna sedan har vi sandat gång - och cykelbanor vid förskolor, skolor och kommunala fastigheter. Nu är vi ute och besiktigar bostadsgator, där vi har fått rapporter att vissa gator har blivit väldigt hala. Vi uppmanar därför alla att ta det försiktigt ute på vägarna.

Uppdaterad 2017-02-07 av Tomas Öhrn