Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Trafiksäkerhet

Karlskoga kommun arbetar ständigt för att förbättra trafiksäkerheten i kommunen, bland annat genom att utforma stadens gator och trafikmiljöer på ett så säkert sätt som möjligt.

Vi jobbar med hastighetsbegränsningar, hastighetssäkrade korsningar och gång- och cykelvägar separerade från biltrafiken. Det är också viktigt att du som tomtägare ser till att din häck är ordentligt klippt och inte utgör en trafikfara.

Regler för häckklippning och siktröjning

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi arbetar bland annat med följande trafiksäkerhetshöjande åtgärder:

  • Säkra skolvägar - vi bygger separerade gång- och cykelvägar, säkra överfarter mm
  • Sänkta hastigheter — i tätort där gående och cyklister rör sig tillsammans med fordon ska hastigheten inte överstiga 30 km/h.
  • Cirkulationsplatser — i en rondell är risken för att skadas allvarligt, betydligt mindre än i en vanlig fyrvägskorsning.
  • Information och påverkan — vi kan inte bygga bort alla trafikfällor, utan människan har ett stort ansvar för hur man uppträder i trafiken. Vi försöker därför vara med i olika sammanhang för att på så sätt påverka trafikanter att visa hänsyn i trafiken och tänka efter före.
  • Trafiksäkerhetsrådet — vi stöttar den ideella förening som arbetar för en säkrare trafikmiljö, genom att genomföra mörkerövningar, information i skolor, lyktgubbar med mera.
Uppdaterad 2018-05-15