Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Karlskoga har ett starkt och mångsidigt föreningsliv. Foto: Roger Gleisner.

Föreningsliv

Karlskoga kommun har av tradition ett starkt och mångsidigt föreningsliv. I dag finns strax över 200 föreningar registrerade hos kultur- och föreningsförvaltningen. Cirka 80 föreningar får någon form av bidrag från kultur- och föreningsnämnden.
Förutom kontanta bidrag hyr föreningar även kommunens anläggningar till subventionerad hyra.

Karlskoga kommun söker kontrollanter till föreningslotterier. Kontrollanten ska i första hand tillvarata allmänhetens och samhällets gemensamma intresse att alla lotterier bedrivs på lagligt och lämpligt sätt.

Att vara kontrollant innebär att man för tillståndsmyndighetens räkning utför ett uppdrag som ställer krav på ordning, noggrannhet och kunnande. Arvodet för uppdraget är 3% av intäkten av respektive lotteri.

Är du intresserad av att vara kontrollant för föreningslotterier kan du kontakta Lokalbokningen. Telefon 0586-611 15 eller e-post lokalbokning@karlskoga.se

Uppdaterad 2018-10-18