Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Föreningsbidrag – blanketter

Vem kan få föreningsbidrag? Allmänna krav 

För att en förening ska komma ifråga för att få ekonomiskt stöd ska följande allmänna grundvillkor vara uppfyllda.

Föreningen ska

 • ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen
 • bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla som följer föreningens stadgar
 • ha minst 10 medlemmar som regelbundet deltar i föreningens verksamhet. Undantag kan göras under ett år för förening som tillfälligt har färre än 10 medlemmar
 • uppfylla de krav som föreningen fastställer genom sina stadgar och årsmötesbeslut
 • ta ut en egenavgift/medlemsavgift av medlemmarna
 • ha erhållit ett organisationsnummer från Skatteverket
 • årligen till kommunen lämna in grunduppgifter om bland annat föreningens adress och kontaktpersoner enligt fastställd blankett
 • bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar samt sitt säte i Karlskoga
 • om den är berättigad till Lok-stöd, söka detta innan ett kommunalt bidrag kan utgå.

Vem kan inte få föreningsbidrag?

Föreningar kan inte få ekonomisk stöd om den tillhör någon av följande kategorier:

 • Ekonomiska föreningar.
 • Politiska föreningar.
 • Elevföreningar.
 • Stödföreningar (supporterklubbar med flera).
 • Pensionärsföreningar.
 • Företagsklubbar/föreningar.
 • Riksföreningar.
 • Länsföreningar.
 • Nystartade föreningar (kortare tid än 6 månader).
 • Föräldraföreningar.

Läs mer i Riktlinjer för Karlskoga kommuns stöd till civilsamhälletPDF

Förseningsavgift

Ansökningar som kommer efter sista ansökningsdag drabbas av förseningsavgifter

 • 1-7 dagar för sent: avdrag 10 %
 • 8-14 dagar för sent: avdrag 50 %

Ansökan som kommer mer än 14 dagar för sent tas inte upp till förhandling. Kommunen påminner inte om saknad ansökan.

Uppdaterad 2017-11-06