Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Lotterier

Kultur- och föreningsnämnden är tillstånds- och registreringsmyndighet för lotterier som anordnas i Karlskoga kommun. Ideella föreningar med allmännyttigt ändamål som uppfyller kraven för §15 i lotterilagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet.

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Här får du en beskrivning av vad som gäller för lotterier som ansöks via Karlskoga kommun.

Ansökan

Det finns två typer av lotteritillstånd att söka. Tillstånd för ett tillfälligt lotteri (§16  lotterilagen) och registrering av lotteri (§17 i lotterilagen).

Tillstånd enligt §16 i lotterilagen

Tillstånd kan ansökas för enstaka lotterier och får användas om värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35% och högst 50% av insatsernas värde. Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs.

Den 1 januari 2017 trädde lagändringar i kraft som innebär att det införts en generell åldersgräns på 18 år för att delta i ett tillståndspliktigt lotteri.
Lagändringen påverkar de lotterier på kommunal nivå som anordnas med tillstånd  enligt 16 § lotterilagen. Det betyder till exempel att lotter i ett så kallat 50/50 lotteri (fifty-fifty lotteri) eller ett billotteri som anordnas av föreningar med tillstånd enligt 16 § inte får säljas till personer under 18 år.

Registrering enligt §17 i lotterilagen

Lotterier enligt §17 kallas registrering och är ett lotteritillstånd upp till tre år. Registrering passar föreningar som har omfattande lotteriverksamhet. Lotterier enligt §17 får bara bedrivas inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam och får uppgå till högst 20 prisbasbelopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En vinst i form av pengar får vara högst ett prisbasbelopp och vinstvärdet ska motsvara minst 35% till 50% av insatsernas värde. Om en förening uppnår 20 prisbasbelopp innan treårsperioden gått, kan tillstånd sökas enligt §16.

Med ansökningsblanketten bifogas: 

  • Protokollsutdrag med beslut om att anordna lotteri och förslag på lotteriföreståndare
  • En kalkyl för lotteriet 
  • Föreningens stadgar och verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning (om dessa inte redan finns hos Kultur- och föreningsförvaltningen.

Vad kostar ett lotteritillstånd?

Ett tillstånd (tillfälligt lotteritillstånd) och en registrering (lotteritillstånd för upptill tre år) kostar 300 kr + kontrollantarvode som uppgår till 3% av lotteriets omsättning. Lotteriavgiften debiteras i samband med ansökningen av lotteritillståndet och kontrollantarvodet debiteras din förening i samband med lotteriredovisningen.

Lotteriansvarig

Din förening utser en lotteriföreståndare som är ansvarig för lotteriet och som godkänns av Karlskoga kommun. Lotterikontrollant utses av Karlskoga kommun.

Behöver en förening alltid ha lotteritillstånd?

En allmännyttig ideell förening får enligt förutsättningarna i §19 i lotterilagen anordna lotteri utan tillstånd om lotteriet äger rum i samband med en speciell tillställning och inom ett avgränsat område. Värdet av varje insats får då vara högst 1/6000 av prisbasbeloppet  och värdet av högsta vinsten får vara högst 1/6 av prisbasbeloppet.

Exempel på lotterier utan tillstånd kan vara lotterier i den egna föreningslokalen, marknader och tipspromenader.

Redovisning

Lotteriredovisning ska ske inom en månad efter dragning. Lotteriföreståndare, lotterikontrollant och föreningens kassör ska fylla i och signera redovisningen som sedan skickas till kommunens handläggare enligt nedanstående adress.
Blankett för lotteriredovisning.PDF

Redovisningen skickas till:
Karlskoga kommun
29. Kultur- och föreningsförvaltningen
Bokningskonsulent
691 83 Karlskoga

Uppdaterad 2018-08-21