Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Evenemang

Under året arrangerar kommunarkivet en föreläsningsserie med anknytning till det lokalhistoriska arvet. Alla föreläsningar har fri entré och anordnas i hörsalen på biblioteket. Fribiljetter hämtas vid informationsdisken i biblioteket tidigast två veckor före arrangemanget. Varmt välkomna.

Telefon biblioteket: 0586-618 80.
Telefon kommunarkivet 0586-615 44.
Med reservation för ändringar.

Falun-Shanghai T/R

Torsdag 7 september kl 18

Monica Hilding.

Selma Lagerlöfs systerson i
kinesiska tullens tjänst.

 

Smala spår och moln av ånga

Torsdag 12 oktober kl 18

Sören Josefsson och Sven-Erik Karlsson.

Vi åker vidare i tågens historia.
Personerna bakom gatunamnen

Torsdag 9 november kl 18

Ulla Jansson.

Vem var rektor Lindholm?
Kanske får du svar på det.

 

Mode under medeltid
och renässans

Torsdag 7 december kl 18

Emelie Hertzman, Arbogateatern.

Hur var människor klädda
från 1100-tal till 1500-tal?

falun-shanghai
tåg
skylt
dam
Uppdaterad 2017-07-31 av Gunilla Östman