Karlskoga kommun
Kontaktinformation Karlskoga kommun
Telefon0586 - 610 00 
Tfn-tiderMån-tors 07.30 - 16.30 
 Fredag 07.30 - 16.00 
E-postkommun@karlskoga.seFler kontaktuppgifter

Stiftelsen Karlskoga kommuns
konststipendium till Alfred Nobels minne

Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne har bildats genom att Karlskoga kommuns kultur- och föreningsnämnd anslagit behållningen från försäljningen av en grafikportfölj, utförd av konstnären Göran Persson, innehållande bilder från Alfred Nobels liv och gärningar, att utgöra stipendiekapitalet.


Stipendiet har företrädesvis inriktning mot grafik. Stipendiesumman uppgår till 20.000 kr.

Till ansökan, som görs i brevform, bifogas högst 10 foton av aktuella verk samt övriga handlingar och referenser som sökanden vill åberopa. Obs ej cd-skiva eller usb-minne.

Till ansökan skall även bifogas upplysningar som rör bildmaterialet, såsom titel, teknik och storlek.

Ansökan skall vara kultur- och föreningsförvaltningen tillhanda senast 30 september 2017 och sänds till:

Karlskoga kommun
29. Karlskoga kultur- och föreningsförvaltningen
Göran Persson
691 83 KARLSKOGA

Uppdaterad 2016-06-16 av Thomas Karlsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook