Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Altansukh Demberel, stipendiat 2018 och Siv Björck Kjellgren ordförande i kultur- och föreningsnämnden.

Altansukh Demberel, stipendiat 2018 och Siv Björck Kjellgren ordförande i kultur- och föreningsnämnden.

Konststipendium

Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne har bildats genom att kultur- och föreningsnämnden anslagit behållningen från försäljningen av en grafikportfölj, utförd av konstnären Göran Persson, med bilder från Alfred Nobels liv och gärningar.

Stipendiet har företrädesvis inriktning mot grafik och stipendiesumman uppgår till 20.000 kr.

Till ansökan, som görs i brevform, bifogas högst 10 foton av aktuella verk samt övriga handlingar och referenser som sökanden vill åberopa. Obs ej cd-skiva eller usb-minne.

Till ansökan ska även bifogas upplysningar som rör bildmaterialet, som titel, teknik och storlek.

Ansökan ska vara kultur- och föreningsförvaltningen tillhanda senast
30 september och sänds till:

Karlskoga kommun
29. kultur- och föreningsförvaltningen
Göran Persson
691 83 Karlskoga

Uppdaterad 2019-01-28