Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

2 oktober 2015

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sweden China

Ett möte mellan svensk och Kinesisk samtidkonst har vernissage lördag
3 oktober kl 11.00. Jan-Erik Nilsson kommer att berätta om utställningen
kl 11.30.

I väst har mycket fokus hittills varit riktad på konsten som skapas i Kina från sent
70-tal fram till nu, ”Chinese Contemporay Art”, konst tydligt präglad av västerlandets konstyttringar. I kina domineras marknaden alltjämt av klassiska kinesiska konsten; kalligrafin och tusch-måleriet. Uttryck som har sina rötter tillbaka till Xia- och Qin-dynastierna, vi räknar 1500 f. kr respektive 200 f. kr eller rentav tidigare, en skrift- och måleri kultur som än idag präglar det kinesiska folkets attityder både till kultur och bildning. Idag söker även de uppburna kinesiska konstnärerna sina rötter i den kinesiska konsttraditionen. Man tar avstamp i Li Keran, Qi Baishi etc. Den klassiska kinesiska innehåller både måleri, skrift och poesi som bottnar i en djup tradition och mångårigt inlärd teknik.

Att denna konst nu finner sitt inträde i väst, borde inte förvåna, då den sammanför ett kreativt tänkande med teknisk briljans, något som borde ligga i tiden. De samtida utövarna av den kinesiska måleri och kalligraftraditionen flyttar fram positionerna både vad avser bildkomposition som klorit.

På Ordupgaard utanför Köpenhamn visades för några år sedan de japanska träsnittens påverkans på impressionisterna. Tuschmåleriet och kalligrafin har även den haft högst påtaglig inverkan medvetet eller omedvetet på mycketav den västerländska konsten. Det kan därför vara spännande att se svenska och kinesiska samtidskonstnärer tillsammans, där kalligrafins och tuschmåleriets bildelement kan skönjas som en gemensam nämnare, men där även skillnaderna i bildspråk och bilduppbyggnad framgår. Att få mer insikt om den kinesiska konsten, kan vara en intressant väg till att reflektera över vår egen konstsyn och våra referenser.

Det kinesiska tuschmåleriet kan delas in i tre gener; Water Mountain (Landskap), Flower Bird (blommor, fåglar, insekter...) och people (mäniskoskildring). Kalligrafin betraktas som skrift. I utställningen Sweden China möter vi landskapet, naturen och mäniskan från två olika kontinenter med arv och värderingar från sina respektive kulturer.


Följande konstnärer medverkar i respektive genre; Water Mountain: Mo Tian, Svante Rydberg, Chen Si Yuan, Han Ting Ting, Gunnar Larsson, Lu Qi Jun.  Flower Bird: Li Shao Wen, Lotta Döbling, Lin Lin, Bo Swenson, Guo Jing, Ingegerd Möller, Han QingZhen, Chen Lu, Wang Leyun. People: Maria Björklund, Gao Xiang, Torsten Jurell, Wang Jing Xue, Ding Hong, Dan Wirén, Jian Wei Ju, Eva Zettervall.                                                                                                                                                                                         

Uppdaterad 2015-10-14