Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

lekplats vid lunedet

Lekplats vid Lunnedet.

Parker, lek och badplatser

I Karlskoga hittar du en nyöppnad skatepark, ett 30-tal lekplatser och åtta badplatser.

Skatepark

Lekplatser

Badplatser

Parker (grönområden)

Hundrastgårdar och hundbadplatser

Skogsparken
Skogsparken är ett aktivitetsområde i stadsdelen Skogsrundan för lek och aktivitet med öppet för alla. Här finns grillhus, gymredskap, lekpark, 16 odlingslotter, fotbollsplan samt en multisport-arena. Skogsparken förvaltas av Karlskogahem, tel 0586-657 00.

Uppdaterad 2017-01-20 av Gunilla Östman