Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Information enligt Personuppgiftslagen

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för behandling av elevers personuppgifter för elevadministrativa ändamål. Till elevadministration räknas till exempel uppgifter som är erforderliga för undervisningen, för kontakter mellan hem och skola, närvaroregister, klassbok, placeringsmeddelanden, elevregister, elevvård, skolhälsovård, anhöriglistor, tillfälliga aktivitetslistor.

De personuppgifter som registreras är namn på elev och vårdnadshavare, adress, telefonnummer, klass, personnummer, omdömen, provresultat och liknande.

Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas hos oss. Begäran skall vara undertecknad och ställd till Karlskoga kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 691 83 Karlskoga.

Upptäcker du att någon personuppgift är felaktig eller önskar mer information om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta:

Barn- och utbildningsförvaltningen
0586-610 00

Uppdaterad 2017-08-22