Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Familjedaghem/pedagogisk omsorg ("dagmamma")

I Karlskoga kommun finns 12 familjedaghem för barn i åldern 1-5 och 7-10 år som drivs i kommunal regi och ett fristående familjedaghem för barn i åldern 1-12 år. Verksamheten i familjedaghem, eller pedagogisk omsorg som det heter i den nya skollagen, bedrivs till största delen i dagbarnvårdarens bostad. Vardagspedagogik är ett nyckelord inom familjedaghem då naturliga tillfällen till aktiviteter och inlärning tas tillvara.

Varje dagbarnvårdare har i snitt 5 barn och de arbetar i arbetslag där 3-4 dagbarnvårdare ingår.  De träffas i en gemensam grupplokal minst en dag per vecka. Gruppen träffas också utanför grupplokalen och har planerad verksamhet såsom utevistelse och gymnastik. Barnen får då tillfälle att lära känna de andra dagbarnvårdarna och möjlighet att vara i en större grupp med barn. För att inte dagbarnvårdarens arbetstid ska överskridas är barnen hos en av de andra dagbarnvårdarna i arbetslaget någon dag per vecka.

Familjedaghemmen har liksom förskolan mål som utvärderas årligen. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Verksamheten styrs av skollagen och förskolans läroplan är vägledande.

Om du vill att ditt barn ska gå i familjedaghem registrerar du din ansökan på webben, på samma sätt som till förskola.

Vill du att ditt barn ska gå på Knattehuset, som är det fristående familjedaghemmet, så ansöker du direkt hos dem.

Uppdaterad 2017-10-13 av Sara Malmborg Norberg