Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Junibacken

Junibacken består av tre dagbarnvårdare: Maria Larsen, Jane Ohlsson och Lena Bergenheim.

Verksamheten bedrivs i både stor och liten grupp. Vi träffas nästan varje dag vilket gör att barnen känner sig trygga med kamraterna och oss pedagoger. Detta bidrar till ett väl fungerande vikariesystem.

Vi arbetar efter läroplan för förskolan och varje termin arbetar vi med ett specifikt tema. Vi följer Förskolans läroplan utifrån målen: lek, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik, språk och kommunikation. Till vår hjälp har vi tekniklådor och böcker samt att vi gör olika slags experiment tillsammans med barnen. Vi har också daglig utevistelse i olika miljöer.

Vår lokal ligger på Murarvägen på Skranta med närhet till lekparker och grönområden.

Uppdaterad 2017-09-28 av Sara Malmborg Norberg