Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Mumintrollen

Mumintrollen

Mumintrollen består av tre dagbarnvårdare, Jane Lindström, Ann-Charlotte Bäckman och Kristina Axenhag. Vår verksamhet är förlagd till östra delen av Karlskoga.

Vi erbjuder en individuell utformad barnomsorg för barn mellan 1-5 år i en naturnära, lugn och harmonisk hemmiljö, där barnen kan utvecklas under trygga och stimulerande former. Vi följer Förskolans läroplan utifrån målen: lek, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik, språk och kommunikation. Till vår hjälp har vi tekniklådor och böcker samt att vi gör olika slags experiment tillsammans med barnen.

Barnen ska trivas och känna glädje i både stor och liten grupp. Detta ger ett bra vikariesystem. De ska få en positiv framtidstro och känna att de duger för den de är.

Föräldrarna erbjuds utvecklingssamtal minst en gång/år.

Grupplokalen finns inne på Ängens förskola, Masmästarvägen 18.

Uppdaterad 2017-09-28 av Sara Malmborg Norberg