Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Rävåstrollen

Rävåstrollen består av tre dagbarnvårdare: Raija Pettersson, Gunilla Axelsson och Kerstin Ingefjord.

Ett nyckelord för vår verksamhet är vardagspedagogik som vi bedriver till större delen i våra hem. En lugn miljö där varje barn har möjlighet att bli sedd och få stimulans utifrån sin utvecklingsnivå.

Vi lägger stort fokus på barnens språkutveckling och läser varje dag samt har sångsamlingar.

Vi har två grupplokaler där vi träffas regelbundet där barnen får umgås i större grupp. De ligger på Bergsmansgatan 12 "Katthult" och Hallänningsgatan 11 "Fröhuset".

Vår grupp ses nästan varje dag vilket gör att barnen får en trygghet med de andra barnen och oss vuxna, detta bidrar till ett bra fungerande vikariesystem.

Vi prioriterar utevistelse i skog och mark och har regelbundna naturdagar. Ofta har vi matematik som tema och använder oss av naturens eget material. Vi följer Förskolans läroplan utifrån målen: lek, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik, språk och kommunikation. Till vår hjälp har vi tekniklådor och böcker samt att vi gör olika slags experiment tillsammans med barnen.

Uppdaterad 2017-09-28 av Sara Malmborg Norberg