Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Förskolor i Karlskoga

I Karlskoga finns 27 kommunala och tre fristående förskolor. På förskolornas egna webbsidor kan du läsa om deras verksamhet och hitta kontaktuppgifter. På den här kartan kan du se var de olika förskolorna ligger.

Tre av våra förskolor har en särskild profil. Blåklinten arbetar utifrån en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik, Sandmo har en Ur och Skur-profil och Humlan Natt & Dag är kommunens nattöppna förskola.

Förskolorna är indelade i sju förskolechefsområden.

Egen skolform

Förskolan är en egen skolform och vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

 

Uppdaterad 2017-08-22 av Sara Malmborg Norberg