Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ängens förskola

Om Ängen

Ängens förskola ligger i ett bostadsområde med skogen nära intill. vi tar emot barn i åldern 1-5 år. På Ängens förskola upplever barn och personal vardagen tillsammans. Vi är mycket tillsammans på hela förskolan, alla barnen är ALLAS ansvar. Barnen möts utifrån sina behov och förutsättningar av engagerade och kunniga pedagoger som lyssnar in dem. Barnen möts också med respekt och hänsyn utifrån allas lika värden. Barnen är ofta indelade i mindre grupper efter ålder och mognad, pedagogerna indelas utifrån gruppernas storlek och behov.

Här på Ängens förskola möts barnen av en pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen som stimulerar, utvecklar och synliggör barnens lärande inom följande områden: helhet och allsidighet, lek, skapande, matematik, språk och kommunikation samt naturvetenskap och teknik. Vi vill att barnen ska känna trygghet, lust att lära och bevara sin nyfikenhet samt vistas i naturen.

Föräldrarna möts av viljan att utveckla en tillitsfull relation mellan pedagoger och föräldrar som inbjuder till en öppen, rak och ärlig dialog. Föräldrarna möter pedagogerna vid lämning-hämtning, föräldramöten, utvecklingssamtal samt verksamhetsråd och övriga aktiviteter.

Uppdaterad 2018-09-27

Kom ihåg

Skicka gärna sms vid frånvaro! 070-416 20 28

Ängen är stängd 29/10!

Länk till www.skolan.karlskoga.se
Länk till veckans mat
Pluttra