Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Barnens utveckling

Dokumentationspärm

Varje barn har en dokumentationspärm där material samlas årsvis för att kunna följa barnets lärande och utveckling. Föräldrarna skriver på att de godkänner pärmen.

Innehåll: Helhet och allsidighet Lek Skapande Matematik Naturvetenskap och teknik Språk och kommunikation

Syftet med pärmen är att underlätta pedagogens helhetssyn och förståelse för barnets utveckling. Syftet är också att få föräldrar delaktiga.

Pluttra

Dokumentationspärmen håller successivt på att fasas ut och vårt nya dokumentationsverktyg "Pluttra" tar över. Pluttra är ett digitalt verktyg som endast används i förskolan. Föräldern kan då genom sin mobiltelefon, surfplatta eller annat digitalt verktyg direkt kan se vad just dennes barn gör på förskolan då pedagogerna dokumenterar. Föräldern kan också få viktig information, se kalender (där pedagogerna lägger in större händelser) och läsa filer som pedagogerna lägger ut i plattformen.

Föräldramöte

Föräldramöten används för information och diskussion. De kan se ut på lite olika sätt, föräldrarna och pedagogerna samlas för att diskutera olika saker. Det kan också vara ett drop-in föräldramöte där vi visar olika delar i vår verksamhet.

Utvecklingssamtal

Under varje vår har vi utvecklingssamtal. Föräldrarna får några frågor att fundera på hemma inför samtalet.

TRAS- Observation av språk i dagligt samspel

TRAS är ett observationsmaterial som skall användas för alla barn (2,5 - 6 år) inom förskoleverksamheten i Karlskoga kommun. Det är ett pedagogiskt verktyg och används som underlag för utvecklingssamtalen. Minst en gång per år ska varje barn observeras utifrån TRAS-schemat. TRAS är ett hjälpmedel för att synliggöra både det enskilda barnet och barngruppens utveckling. Med hjälp av schemat synliggörs barnets starka sidor samt om stödåtgärder behöver introduceras.

Uppdaterad 2017-01-19 av Gunilla Östman