Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bra att veta

Placeringstid

Barnet lämnas och hämtas från förskolan enligt i förväg inlämnat schema. Grund för beräkningen av vistelsetiden är arbetstid/studietid samt skälig restid. Någon möjlighet att låta barnet vara kvar längre tid än vad arbete, studier och resetid kräver finns inte. Tillfälliga förändringar diskuteras med personal eller i kontakt med förskolechef. Ditt barn har inte rätt att lämnas i barnomsorgen när du som förälder har semester, sommarlov eller annan ledighet.

Arbetslöshet/föräldraledighet

Barnet får vara i förskolan om förälder är registrerade som arbetssökande eller föräldraledig. Vistelsetiden är tisdag, onsdag och torsdag utifrån inlämnat schema antingen 08.00-13.00, 08.30-13.30 eller 09.00-14.00.

Kompetensutvecklingsdagar

Förskolan har fyra studiedagar/år. De föräldrar som inte har möjligheter att ordna egen omsorg dessa dagar erbjuds placering inom området. Ingen ordinarie personal arbetar dessa dagar.

Sommar- och julperiod

För planering för verksamheten under sommaren och julen, får ni förfrågan om barnets planerade närvaro. Någon eller några förskolor i kommunen håller öppet under semesterperioden. Öppethållande under julperioden beror på hur områdets behov ser ut, vilken/vilka förskolor som är öppna. Det finns ingen garanti på att ordinarie personal arbetar dessa perioder.

Lämning och hämtning

När barnet lämnas eller hämtas på förskolan kan vi personal inte alltid möta upp er i tamburen, vilket innebär att ni får söka upp oss i verksamheten.

Medicinering

Vid tillfälliga sjukdomstillstånd (som exempelvis halsinfektion, hosta, svinkoppor, maginfluensa) rekommenderas föräldrar att i möjligaste mån ge eventuell medicin i hemmet. Om läkare bedömer att medicinen bör tas även när barnet är i förskolan så gäller följande: Personalen ansvarar inte för att medicinen ges men är behjälplig utifrån det enskilda barnets och verksamhetens förutsättningar.

Om du som förälder blir sjukskriven.

Barnet erbjuds vistelsetid enligt ordinarie schema, dock max 8 timmar. Vid särskilda fall kan den andre förälderns tider gälla. Läkarintyg från Försäkringskassan ska lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen om sjukskrivningen överstiger en vecka.

Kläder, blöjor, leksaker

Barnet behöver ombyten, vi sätter upp en lapp om ditt barns fack med extrakläder behöver fyllas på, av oömma kläder för inom och utomhuslek samt galonkläder och stövlar. SKRIV NAMN i ert barns kläder! Blöjor tas med hemifrån, vi sätter upp en lapp i ditt barns fack om vi upptäcker att de börjar ta slut på förskolan. Ta inte med leksaker hemifrån men "Gosedjur" eller liknande som är skönt att ha med på vilan får naturligtvis komma med.

Sekretess

Personalen inom barnomsorgen omfattas av sekretesslagen. Det innebär att inga uppgifter om barnen eller dess familjeförhållanden lämnas ut till obehöriga.

Uppdaterad 2017-01-19

Föräldrar!

​För att underlätta för alla ber vi dig som förälder att:

Märka med namn barnets alla tillhörigheter som tas med till förskolan.

Håll tiderna för lämning och hämtning! Vid förändring av någon eller båda av dessa tider hör av er och meddela detta i tid, tack!