Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Åskullens förskola

Åskullens verksamhet bygger på förskolans läroplan Lpfö 2016 och vår verksamhetsplan utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. I praktiken innebär det att vi har en väl planerad pedagogisk verksamhet samt rutiner för förskolans planering och utvärdering av verksamheten.

Vår ambition är att erbjuda en förskola med bra kvalitet. För att få bra kvalitet har vi en väl planerad verksamhet som drivs av engagerade och medvetna pedagoger. Verksamhetens innehåll planeras utifrån vårt uppdrag och mål, där barnet är i fokus. Vi utgår ifrån frågorna Vad, hur, varför och för vem? Vi använder oss av dokumentations verktyget Pluttra för att dokumentera, analysera och utvärdera vår verksamhet samt för att kunna delge vårdnadshavare hur vi arbetar i verksamheten.

Åskullen erbjuder stora möjligheter till utevistelse i en miljö med varierande lek- och utforskarmöjligheter.

Vi strävar efter att ha en god dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger då vi tror på att tillit och samverkan främjar barnets vistelse på förskolan.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Uppdaterad 2017-11-02