Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Gullvivans förskola

Om Gullvivan

Vi på Gullvivan erbjuder en mångsidig verksamhet där vi strävar efter att skapa en trygg, lärorik och lustfylld miljö. Barnen får kontakt med olika uttrycksmöjligheter inom musik, rytmik, rörelse, bild och form och sagoberättande. Vi arbetar med matematik och språk och tar tillvara på alla tillfällen att prata om antal, former, mönster och andra matematiska begrepp.

I vår verksamhet är det viktigt att alla blir lyssnade på och bli sedda och bekräftade. Därmed ger vi barnen verktyg för att utveckla empati och möjlighet att hantera de sociala situationer som uppstår på förskolan, t ex bjuda in till lek, sätta gränser och konflikthantering.

Utevistelsen är viktig för oss. Vi har en stor grönskande gård med bl a grillplats, såbäddar, bärbuskar och olika fruktträd. Vi är även inspirerade av Allebarnsrätten, vilket innebär att vi lägger stor vikt vid att prata, smaka och uppleva mat med alla våra sinnen.

På Gullvivan arbetar vi för att barnen ska få ha roligt och bjudas på många spännande gemensamma upplevelser och äventyr tillsammans.

Uppdaterad 2018-09-27