Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om förskolan

Häsängens Förskola
På Häsängens förskola, som ligger i direkt anslutningen till Häsängsskolan, finns det plats för 30 barn. Barnen är fördelade på två avdelningar ,en avdelning för de yngre barnen, och en för de äldre barnen. Hos oss arbetar 5 pedagoger.

På Häsängens förskola arbetar vi för att skapa en miljö som är trygg, lärorik och utmanande för barnen. Vi arbetar utifrån vår värdegrund och våra kommunala och nationella styrdokument.

Tisdag, onsdag och torsdag har vi gruppverksamhet men vi strävar efter att arbeta och leka i mindre grupper under hela veckan. Vi arbetar med barnen i mindre grupper då de lättare kommer till tals och blir bekräftade. Gruppverksamheten bygger på aktiviteter som utgår ifrån barnens intressen och behov men med stort fokus på trygghet och gemenskap.


Utevistelse är någonting som prioriteras högt i vår verksamhet. Vår gård är uppdelad i två delar där en består av asfalterad yta med fjädergungor, sandlåda med lekhus samt stor yta som gynnar aktiva lekar som exempelvis cykling och bollspel. Den andra delen har också sandlåda, däckgungor samt stor gräsyta med kullar, träd och buskage som utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Uppdaterad 2017-05-08