Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bra att vetaPLACERINGSTID

Barnet lämnas och hämtas från förskolan enligt i förväg inlämnat schema. Grund för beräkningen av vistelsetiden är arbetstid/studietid samt skälig restid. Någon möjlighet att låta barnet vara kvar längre tid än vad arbete, studier och restid kräver finns inte. Tillfälliga förändringar diskuteras med personalen eller i kontakt med förskolechef. Ditt barn har inte rätt att lämnas i barnomsorgen när du som förälder har semester, sommarlov eller annan ledighet.

ARBETSLÖSHET/ FÖRÄLDRALEDIGHET

Barnet får vara i förskolan om förälder är registrerad som arbetssökande eller föräldraledig. Vistelsetiden tis-tors 08:00-13:00, ev 08:30-13:30 ev 09:00-14:00 beroende på föräldrars önskemål.

Förskolan har fyra studiedagar/år. De föräldrar som inte har möjlighet att ordna egen omsorg dessa dagar erbjuds placering inom området. Ingen ordinarie personal arbetar dessa dagar.

SOMMAR- OCH JULPERIOD

För planering av verksamheten under sommaren och julen, får ni förfrågan om barnets planerade närvaro. Någon eller några förskolor i kommunen håller öppet under semesterperioden. Öppethållande under julperioden beror på områdets behov vilken/vilka förskolor som är öppna. Det finns ingen garanti på att ordinarie personal arbetar dessa perioder.

LÄMNING OCH HÄMTNING

När barnet lämnas och hämtas på förskolan kan vi personal inte alltid möta upp er i tamburen eller på gården, vilket innebär att ni får söka upp oss i verksamheten.

VIKTIGT att ni meddelar om någon annan lämnar/hämtar erat barn

MEDICINERING

Vid tillfälliga sjukdomstillstånd som halsinfektion, hosta, svinkoppor, maginfluensa mm rekommenderas föräldrar att i möjligaste mån ge ev medicin i hemmet. Om läkare bedömer att medicinen bör tas även när barnet är i förskola så gäller följande: Personalen ansvarar inte för att medicinen ges men är behjälplig utifrån det enskilda barnets och verksamhetens förutsättningar.

OM DU SOM FÖRÄLDER BLIR SJUKSKRIVEN

Barnet erbjuds vistelsetid enligt ordinarie schema, dock max 8 timmar. Vid särskilda fall kan den andre förälderns tider gälla. Läkarintyg från Försäkringskassan ska lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen om sjukskrivningen överstiger en vecka.

KLÄDER, BLÖJOR, LEKSAKER

Barnen behöver ombyten av oömma kläder för inom- och utomhuslek samt galonkläder och stövlar. Skriv namn i ert barns kläder! Blöjor tas med hemifrån. Ta inte med leksaker hemifrån. "Gossedjur" eller liknande som är skönt att ha med på vilan får naturligtvis komma med.

SEKRETESS

Personalen inom barnomsorgen omfattas av sekretesslagen. Det innebär att inga uppgifter om barnet eller dess familjeförhållanden lämnas ut till obehöriga.

MEDDELA FÖLJANDE:

När barnet är sjukt eller av annan anledning skall vara borta.(helst före kl 07:00). Detta för att kunna beställa matportioner och boka vikarier. När barnet kommer tillbaka efter frånvaro (helst före kl 07:00). Vem som lämnar och hämtar barnet. Var vi kan nå er. LÄMNA AKTUELLA TELEFONNUMMER! Om ni kommer senare eller tidigare än vanligt. Om ni får förändrade arbetstider.

Uppdaterad 2016-08-24 av Johan Grell