Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

På Häsängens Förskola arbetar vi för att skapa en miljö som är trygg, lärorik och utmanande för barnen.
Utevistelse är något som prioriteras högt i vår verksamhet.
Vår gård är uppdelad i två delar där en består av asfalterad yta med fjädergungor, sandlåda med lekhus samt stor yta som gynnar aktiva lekar som exempelvis cykling och bollspel. Den andra delen har också sandlåda, däckgungor samt stor gräsyta med kullar, träd och buskage som utmanar och lockar till lek och aktivitet. Vi arbetar aktivt i kommunens satsning FramKaNT (Framtidens Karlskoga Naturvetenskap Teknik).


På Häsängens Förskola finns det plats för 30 barn.
Dessa är fördelade på två avdelningar ,en för yngre barn, och en för äldre barn, och vi är 5 pedagoger som arbetar här.
Förskolan ligger i direkt anslutning till Häsängsskolan.

Vi arbetar med barnen i mindre grupper då de lättare kommer till tals och blir bekräftade.

Tisdag, onsdag och torsdag har vi gruppverksamhet men vi strävar efter att arbeta och leka i mindre grupper under hela veckan.
Gruppverksamheten bygger på aktiviteter som utgår ifrån barnens intressen och behov men med stort fokus på trygghet och gemenskap.

Vi kommer även arbeta med barnens motoriska utveckling i skolans gymnastiksal som vi har tillgång till en förmiddag i veckan.

Uppdaterad 2017-01-12 av Johan Grell