Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Uppdaterad 2017-09-28 av Sara Malmborg Norberg

Kom ihåg!

Att Humlan är stängd kl 7:30-17:00 för:

Läsår 2017/2018

Pedagogisk utvecklingsdag fredag 25/8.

Kompetensutvecklingsdag måndag 30/10

Kompetensutvecklingsdag måndag 12/3

Pedagogisk utvecklingsdag fredag 25/5.

Omsorgsresa

Om du behöver hjälp med resa mellan fritids-nattis eller nattis-fritids kan du ansöka om omsorgsresa. Blankett finns under Omsorgsresa till vänster. Ansökan ska se snarast efter att barnet fått placering på Humlan.

Länk till www.skolan.karlskoga.se
Länk till veckans mat
Pluttra