Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kompassens förskola

Om Kompassen

Kompassens förskola ligger centralt beläget, nära natur och kultur.

På Kompassen arbetar vi i huslag för att erbjuda barnen en trygg miljö.

Vi planerar den dagliga verksamheten utifrån barnens intressen och behov.

Vi ser barnens olikheter som en tillgång och utmanar dem vidare i deras utveckling och lärande.

Det som präglar vårat ”tänk” i arbetet grundas utifrån läroplanen Lpfö -98, Karlskoga kommuns arbetsplan, TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) och ICDP (ett empatibaserat arbetssätt med inriktning på relation och människans resurser).

Uppdaterad 2017-11-03 av Bianca Grots

Kom ihåg!

12. mars och 25 maj 2018 är förskolan stängt.

Vid behov av barnomsorg fyller man i en ansökan om barnomsorg via hemsidan eller ta kontakt  med personalen på förskolan. 

Länk till www.skolan.karlskoga.se
Länk till veckans mat
Pluttra