Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om förskolan

Kompassens förskola ligger centralt beläget, nära natur och kultur.

På Kompassen arbetar vi i huslag för att erbjuda barnen en trygg miljö.

Vi planerar den dagliga verksamheten utifrån barnens intressen och behov.

Vi ser barnens olikheter som en tillgång och utmanar dem vidare i deras utveckling och lärande.

Det som präglar vårat ”tänk” i arbetet grundas utifrån läroplanen Lpfö -98, Karlskoga kommuns arbetsplan, TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) och ICDP (ett empatibaserat arbetssätt med inriktning på relation och människans resurser).

Vi arbetar med åldersrelaterade barngrupper Tisdag, Onsdag, Torsdag:

Småbarnsgruppen 1-2 år

Hundgruppen   3 år

Ekorrgruppen   4 år

Varggruppen    5 år

Vi fokuserar och arbetar i våra barngrupper med:

Babblarna - gäller enbart småbarnsgruppen

Matematik  

Naturvetenskap och teknik 

Samspel, språk och kommunikation 

Musik

Hitta Vilse – gäller enbart (Varg-gruppen) blivande 6-åringar

Vi på Kompassen är ute mycket då vi anser att rörelse och lek är en grundläggande utveckling hos barn.

På måndagar och fredagar är vi ute så mycket som möjligt, våra sk utedagar.

Ekorr- och Varggruppen går till skogen en dag i veckan.

.

Kompassens värdegrund:

* På Kompassen behandlar vi varandra med respekt och förståelse, både barn och vuxna

* På Kompassen arbetar vi målmedvetet för att grundlägga en för barnen god tilltro till sin egen förmåga

*Vi på Kompassen anser att arbetet i förskolan ska präglas av omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet och lärande

”Alla har rätt att få vara och utvecklas till sitt bästa jag på förskolan. Tillsammans med andra barn och vuxna/pedagoger”

Uppdaterad 2017-02-17