Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Anmälan av frånvaro

Du/ni kan anmäla frånvaro för ert/era barn på två olika sätt:

1. Ring till respektive avdelning.

2. Om anmälan sker mellan kl. 18.00-06.00 eller på helgen kan du/ni skicka ett SMS till Lärkans mobil 070 - 416 10 61 där du/ni anger vem som är frånvarande och vilken avdelning det gäller.

Uppdaterad 2015-10-19 av Åsa Nilsson