Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om förskolan


På Lärkans förskola finns fyra avdelningar. På varje avdelning finns barn mellan 1 - 5 år. Vi arbetar i spår vilket betyder att avdelning 1 & 2 samt avdelning 3 & 4 samarbetar i den dagliga verksamheten. Även samarbete mellan husets alla avdelningar förekommer då vi ser alla våra barn som ett gemensamt ansvar. Vi öppnar och stänger förskolan gemensamt på en avdelning och barnen äter drop-in frukost spårvis.

På vår förskola möts barnen av en pedagogisk verksamhet som stimulerar, utvecklar och utmanar barns lärande inom följande områden: helhet och allsidighet, lek, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik samt språk och kommunikation.

Ett av våra styrdokument är Läroplan för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2016) som vi bygger vår verksamhet på. Barnen är indelade i mindre grupper efter ålder och mognad och pedagogerna är fördelade efter gruppens storlek och behov. I den dagliga verksamheten möter vi barnen utifrån deras behov och förutsättningar. Barnen möts av engagerade och kunniga pedagoger som lyssnar in dem och deras intressen.

Lärkans förskola har en utemiljö som består av två stora gårdar. Vi använder även den närliggande skogen och vår närmiljö som en resurs i det pedagogiska arbetet.

Barnen möts med respekt och hänsyn utifrån allas lika värden. Föräldrarna möts av viljan att utveckla en tillitsfull relation mellan pedagoger och föräldrar som inbjuder till en öppen, rak och ärlig dialog. Föräldrarna möter pedagogerna vid lämning och hämtning, drop-in föräldramöte, utvecklingssamtal och övriga aktiviteter.

Vi använder oss av Pluttra som är en användarvänlig plattform för information och dokumentation mellan förskola och hem.

På Lärkans förskola ser vi möjligheter och inte hinder och vi ger varje barn bästa möjliga förutsättning till utveckling.Uppdaterad 2016-09-02