Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

24 april 2017

Former

Barnen arbetar med former.

Barnen berättar:

Pedagog: - Vad har vi för former här?

Barn: - Kvadrat.

Barn: - Rektangel.

Barn: -,Cirkel.

Barn: - Triangel.

Barn: - Kon.

Barn: - Sexhörning.

Utveckling/lärande:

Former kan ha olika storlek och form.

Trianglar kan se olika ut men har gemensamma egenskaper.

Det är formen på ett föremål som gör att vi känner igen det och det är en viktig egenskap.

Att laborera med geometriska former leder till en förståelse för hur de olika formerna ser ut, ska benämnas och hur de kan användas.

Vilka egenskaper har en form?

Hörn

Sidor

Färg

Tjocklek

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan brgrepp.
Uppdaterad 2017-04-24