Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

21 september 2017

Språk

Idag har barnen arbetat med sammansatta ord.

Barnen berättar:

Pedagog: - Vad är det på den här bilden?

Barn: - En hals.

Pedagog: - Vad är det på den andra bilden?

Barn: - Ett band.

Pedagog: - Om man sätter ihop de orden vad blir det då?

Barn: -Halsband.

Pedagog: - Vad blir det här ordet då?

Barn: - Bandy.

Barn: - Klubba.

Barn: - Bandyklubba.

Pedagog: - Vad är det på de här bilderna?

Barn: - En fot.

Barn: - En boll.

Pedagog: - Vad blir det för ord?

Barn: - Fotboll.

Utveckling/lärande i fokus:

Det är lite klurigt i början, men när vi tittat och lagt ut bilderna och läser igenom dem, förstår barnen principen att två olika ord kan bilda ett tredje.

Vi bidrar till kunskap och att skapa förståelse för hur man på ett lekfullt, lustfyllt och för barnen på ett meningsfullt sätt kan arbeta med språklig medvetenhet samt hur man kan skapa en miljö som främjar denna medvetenhet.

Leker man med språket i förskolan får alla barn chans att tillägna sig ord och ords betydelse. Det är en förberedelse för läsinlärning och skriftspråk.
 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  •  utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  • stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling. (Lpfö98/16)
Uppdaterad 2017-09-22