Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bra att veta

Placeringstid

Barnet lämnas och hämtas från förskolan enligt i förväg inlämnat schema. Grund för beräkning av vistelsetiden är arbetstid/studietid skälig restid. Någon möjlighet att låta barnet vara kvar längre tid än vad arbete, studie och restid kräver finns inte. Tillfälliga förändringar diskuteras med personalen eller i kontakt med förskolechef. Ditt barn har inte rätt att lämnas i barnomsorgen när du som förälder har semester, sommarlov eller annan ledighet.

Arbetslöshet/föräldraledighet

Barnet får vara i förskola om förälder är registrerad som arbetssökande eller föräldraledig. Vistelsetiden är tisdag-torsdag 08.30-13.30.

Sommar- och julperiod

För planering av verksamheten under sommaren och julen, får ni förfrågan om barnets planerade närvaro. Någon eller några förskolor i kommunen håller öppet under sommarperioden. Öppethållande under julperioden beror på områdets behov vilken/vilka förskolor som är öppna. Det finns ingen garanti på att ordinarie personal arbetar dessa perioder.

Lämning och hämtning

När barnet lämnas och hämtas på förskolan kan vi personal inte alltid möta upp er i tamburen, vilket innebär att ni får söka upp oss i verksamheten.

Medicinering

Vid sjukdomstillstånd som halsinfektion, hosta, svinkoppor, maginfluensa m.m. rekommenderas föräldrar i möjligaste mån ge eventuell medicin i hemmet. Om läkare bedömer att medicinen bör tas även när barnet är i förskolan så gäller följande: Personalen ansvarar inte för att medicinen ges men är behjälplig utifrån det enskilda barnets och verksamhetens förutsättningar.

Om du som förälder blir sjukskriven

Barnet erbjuds vistelsetid enligt ordinarie schema. Vid särskilda fall kan den andre förälderns tider gälla. Läkarintyg från Försäkringskassan ska lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen om sjukskrivning överstiger mer en vecka.

Kläder, blöjor, leksaker

Barnen behöver ombyten av oömma kläder för inom- och utomhuslek samt galonkläder och stövlar. Skriv namn i ert barns kläder! Blöjor tas med hemifrån. Ta inte med leksaker hemifrån. "Gosedjur" eller liknande som är skönt att ha med sig på vilan får naturligtvis komma med.

Sekretess

Personalen inom barnomsorgen omfattas av sekretesslagen. Det innebär att inga uppgifter om barnet eller dess familjeförhållanden lämnas ut till obehöriga.

Meddela följande

Lämna alltid aktuella telefonnummer, så att vi kan nå er. Om ni kommer senare eller tidigare. Om ni får ändrade arbetstider.

Vi har alltid öppet hus

Känn dig välkommen

Vi ser fram mot ett gott samarbete

Uppdaterad 2017-01-17 av Gunilla Östman