Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Inskolning

Att börja i förskolan innebär en stor förändring i barnens liv. Barnet behöver därför en mjuk start som ger det möjlighet att successivt vänja sig vid den nya miljön, personalen och alla barnen. Vi har en inskolningsvecka, men det kan utökas vid behov.

Uppdaterad 2013-11-04 av Carolina Bengtsson