Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om förskolan

  • På Loviselunds förskola är det två hus, Solen och Månen.
  • Vi är mycket tillsammans på förskolan, alla barn är allas ansvar.
  • Barnen är indelade i grupper efter ålder och mognad och pedagogerna är fördelade utifrån gruppens storlek och behov.
  • Vi på Loviselunds förskola förlägger vår verksamhet ute så mycket som möjligt.
  • Vi utforskar vår närmiljö, då vi har närhet till både skog och till stadens kultur.
  • Vi möter barnen med respekt och hänsyn utifrån allas lika värde.
  • Vi ger barnen en pedagogisk verksamhet som stimulerar, utvecklar och utmanar barns lärande. Inom följande områden: Helhet och allsidighet, lek, skapande, matematik, friskvård, naturvetenskap och teknik, språk och kommunikation.
Uppdaterad 2018-03-19