Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Välkommen till Loviselund

Här kan du titta in på Loviselund och få information om vår verksamhet.

Verksamhetsidé

På vår förskola:

  • Tar vi emot barn i åldern 1-5 år
  • Har vi öppet mellan 06.00-18.00 om behov finns, inlämnade närvaroscheman styr öppethållandet.
  • Barnen möts utifrån sina behov och förutsättningar av engagerade och kunniga pedagoger som lyssnar in barnen
  • Vi möter barnen med respekt och hänsyn utifrån allas lika värde
  • Barnen möts av en pedagogisk verksamhet som stimulerar, utvecklar och synliggör barns lärande inom följande områden: Helhet och allsidighet, lek, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik, språk och kommunikation
  • Vi möter föräldrarna av viljan att utveckla en tillitsfull relation mellan pedagoger och föräldrar som inbjuder till en öppen, rak och ärlig dialog
  • Pedagogerna träffar föräldrarna vid lämning-hämtning, föräldramöten, uppföljningssamtal av inskolning, utvecklingssamtal och övriga aktiviteter.
  • Vi vill att barnen ska känna sig trygga, har lust att leka, lära, bevara sin nyfikenhet och att vistas i naturen. Detta ger vi barnen genom olika läroprocesser under terminen.
  • Vi är 12 pedagoger uppdelade i 6 barngrupper.
  • Vi är gruppindelade tisdag-torsdag 09.00 -11.00, övrig tid är vi tillsammans.
Uppdaterad 2018-01-26