Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Vår målsättning

Vår målsättning med arbetet är:

att i samarbete med föräldrarna söka tillgodose barnets utvecklingsmöjligheter och individuella behov.

att hjälpa barnet arbeta i grupp utan att de förlorar sin individualitet.

att visa hänsyn i en gemenskap med andra.

att stödja barnets utveckling genom att tillgodose dess behov av lämpligt material.

att främja leken med tanke på att leken är det viktigaste sättet för barn att lära sig nya saker.

att stimulera barns fantasi.

att orientera barnet i samhället.

att låta barnet få utlopp för sitt aktivitetsbehov.

att bidraga till ett givande samarbete mellan hem och förskola.

Uppdaterad 2012-10-02