Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

IKT

Vi har flera surfplattor på Myran och vi kallar dem lärplattor då de är till för att barnen ska lära sig saker.

Vi använder dem på olika sätt i verksamheten, för att dokumentera och i olika lärandesituationer.

I samhället är den digitala tekniken en självklar del och enligt vår läroplan ska förskolan spegla samhället.

Vi använder lärplattorna till bland annat språkutveckling, matematik med mera. Vi ser till att våra appar är pedagogiska.

Att använda lärplattor i vår verksamhet är inte heller något som betyder att vi inte länge läser vanliga böcker eller sjunger tillsammans, men det är ett komplement till vår verksamhet. Utbudet i vår verksamhet ska alltid vara varierat.

 

IKT på Myrans förskola.

 

Flertalet pedagoger inom förskolan har genomgått Skolverkets IT-utbildning PIM. Målet är att nå en grundläggande kompetens inom IT och media, vilket ger oss större möjlighet att anpassa verksamheten utifrån barnens individuella behov. Barn tilltalas av ny teknik och digital kompetens är nödvändig i dagens informationssamhälle.

"Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt"

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av , tolka och samtala om dessa"

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar"

Lpfö 98/10

Lärplattor används på Myrans förskola.
Uppdaterad 2017-08-09