Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Matematik, svenska, naturkunskap och teknik

På Myran använder vi oss dagligen av matematik, svenska, naturkunskap och teknik i vår vardag.

Matematik

Vi bygger torn, hur ska vi bygga? Vilka klossar kan man ställa på varandra? Hur högt kan vi bygga innan det rasar? (Mäta, konstruera, form, antal, jämvikt)

Matematikaktivitet på Myrans förskola.

Det finns många former runt omkring oss. Klockan och tallriken är runda, mjölkpaketet och mattan är rektangulära, byggkuddarna och tavlan är kvadratiska, byggklossarna och jovo-plattorna är trekantiga.

Barnen gillar att duka och även där kommer matematiken in. Hur många barn är här idag? Hur många tallrikar ska ställas på varje bord? Besticken ligger bredvid tallriken och hur mycket mjölk kan jag hälla i utan att det rinner över? (Antal, lägesord, volym)

Vi räknar också hur många barn som är här, delar frukt, spelar spel och leker affär.

Fika med knuff på Myrans förskola.
Pyssel på Myrans förskola.

Svenska

Att arbeta med svenska ingår också som ett naturligt element i vår verksamhet. Vi namnger saker, sjunger och gör ramsor, läser böcker och berättar flanosagor. En språkpåse kan vara ett bra hjälpmedel för att konkretisera orden.

Vi lär oss svenska på Myrans förskola.

Vi vill gärna hjälpa barnen att hitta ett intresse för skriftspråket. Vi tittar tillsammans på bokstäver, hur ser de ut? Hur låter de? Vilka ord börjar på A? Under en bokstavspromenad kan vi tillsammans leta efter saker som börjar på samma bokstav.

Vi använder oss av TAKK- tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Att använda tecken förstärker inlärning och förståelse för ord, ett stöd i språkutvecklingen.

Barn och bokstäven på Myrans förskola.

Naturkunskap

Naturkunskap är också en viktigt del av Myrans filosofi. Det är viktigt att barnen får en förståelse för detta. Vi är ute i skogen, hur ser det ut? Vilka träd finns här, Vi kanske hittar några insekter?

Naturkunskap på Myrans förskola.

Myrorna arbetar flitigt vid en myrstack, vad gör de för nåt? Vi kanske följer ett träd, vad händer med trädet under de olika årstiderna? Vad får man göra i skogen, får man bryta kvistar från träden?

Frågorna som kan diskuteras är många. Vi lär barnen att inte kasta skräp i naturen och värna om miljön. I målarrummet har vi en pappersåtervinning som vi går och tömmer vid en återvinningsstation.

Barn bakom gran på Myrans förskola.
koja

Teknik​

I förskolans reviderade läroplan förtydligas arbetet med teknik i förskolan. Teknik finns överallt i vårt dagliga liv. Det kan vara hur saker byggs och konstrueras. Vi undersöker tillsammans med barnen och tar reda på hur saker fungerar.

Vi använder ibland datorn eller surfplattan tillsammans med barnen för att titta på bilder eller söka information. De spelar också olika pedagogiska spel på den.

Teknik är också alla verktyg vi använder för att förenkla vår vardag, bestick, sax, pensel med mera.

Hur kan vi vika pappersflygplanet så att det kan flyga?

Hur fungerar ett dörrhandtag?

På Myran arbetar vi aktivt med kommunens satsning FramKaNT (Framtidens Karlskoga Naturvetenskap Teknik) Det är en satsning på matematik, naturvetenskap och teknik från förskola till forskning för att få en röd tråd genom hela lärandet. Arbetet handlar om att skapa ett gemensamt synsätt och konkreta arbetsmetoder för att stärka undervisningen samt samarbetet med det lokala näringslivet inom området. Inom förskolan finns en FramKaNT-grupp för att stötta och utveckla pedagogerna i arbetet med naturvetenskap och teknik. Bland annat har gruppen tagit fram tekniklådor med exempel på aktiviteter och experiment som används tillsammans med barnen.

Ett av målen i läroplanen är att vi ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (Lpfö 98, reviderad 10, Skolverket)

Fysik på Myrans förskola.
Fysiklektion på Myrans förskola.
Experiment-Harry.
Barn experimenterar på Myrans förskola.
Uppdaterad 2017-08-09