Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om förskolan

På Myrans förskola har vi arbetslag, vilket innebär att vi inte har traditionella avdelningar, vi tar emot barn i åldern 1-5 år. På Myrans förskola upplever barn och personal vardagen tillsammans. Vi är mycket tillsammans på hela förskolan, alla barn är allas ansvar. Barnen är indelade i grupper efter ålder och mognad, pedagogerna är indelade utifrån gruppernas storlek och behov.

Här möts barnen av en pedagogisk verksamhet som stimulerar, utvecklar och synliggör barns lärande inom följande områden: helhet och allsidighet, lek, skapande, matematik, språk och kommunikation samt naturvetenskap och teknik. Vi vill att barnen ska känna en trygghet, lust att lära, leka och bevara sin nyfikenhet samt vistas i naturen.

Vi har öppet mellan kl 06:00-18:00 om behov finns, inlämnade närvaroschema styr öppethållandet.

Vi möter barnen utifrån sina behov och förutsättningar av engagerade och kunniga pedagoger som lyssnar in barnen

Barnen möts med respekt och hänsyn utifrån allas lika värden. Föräldrarna möts av viljan att utveckla en tillitsfull relation mellan pedagoger och föräldrar som inbjuder till en öppen, rak och ärlig dialog

Föräldrarna möter pedagogerna vid lämning — hämtning, föräldramöten, utvecklingssamtal, verksamhetsråd och övriga aktiviteter


Uppdaterad 2015-08-31