Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om förskolan

Pärlans förskola ligger centralt men nära till olika grönområden, ett stenkast bort ligger sjön Möckeln.

Vi tillbringar mycket tid utomhus och ser ett stort pedagogiskt värde i naturen.

På Pärlan använder vi oss dagligen av matematik, språk, naturvetenskap och teknik i vår vardag.

Vi försöker ta vara på alla tillfällen i vardagen att diskutera och samtala om allt vi ser och upplever, vi jobbar mycket med experiment och upplevelser. Barnen får ställa egna hypoteser, och diskutera olika lösningar och möjligheter. Vi följer barnens intresse och försöker vidareutveckla deras tankar och lärande, allt utifrån deras egna förutsättningar. Vi arbetar aktivt i kommunens satsning FramKaNT (Framtidens Karlskoga Naturvetenskap Teknik).

På Pärlans förskola:

- tar vi emot barn i åldrarna 1-5 år.

- har vi öppet mellan 6:00-18:00 om behov finns. (Inlämnade närvaroscheman styr öppethållandet).

- öppnar vi gemensamt kl.6.00-7.30 på avdelning 2 och stänger gemensamt kl.16.30-18.00 på samma avdelning.

- är alla barn allas ansvar. Barnen är indelade i grupper efter ålder och mognad och pedagogerna är fördelade utifrån gruppernas storlek och behov.

- ser vi stort pedagogiskt värde i naturen, därför utnyttjar vi närheten till skogen. Barnen får där möjlighet att upptäcka, lära, fantisera, klättra och balansera.

- lägger vi stor vikt på naturvetenskap, teknik och matematik . Vi arbetar aktivt med kommunens satsning FramKaNT (Framtidens Karlskoga Naturvetenskap Teknik).

- arbetar vi medvetet med rörelse och språk, då vi ser det som en mycket viktig del i barnens fortsatta utveckling.

- har vi ett aktivt samarbete med Kulturskolan.

- möts barnen med respekt och hänsyn utifrån allas lika värde.

- vill vi lägga grunden för självständiga och trygga barn.

- möter vi pedagoger föräldrarna vid lämning och hämtning, föräldramöte, utvecklingssamtal, verksamhetsråd och övriga aktiviteter.

Uppdaterad 2017-12-15