Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om förskolan

Prästkragens förskola består av fyra avdelningar och har ca 69 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har delat in barnen i grupper efter ålder. Avd 1 och 4 har barn i åldrarna 1-3 år och avdelning 2 och 3 har barn i åldrarna 4-5.

Vår verksamhet grundar sej på läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) och vi arbetar aktivt med SKA (Systematiskt kvalitetsarbete).

Utevistelse anses viktig hos oss och vi går en gång i veckan till den intilliggande skogen, utöver den dagliga vistelsen på förskole-gården. Prästkragens förskola ligger vid en återvändsgata utan förbipasserande trafik. Vi har en stor omgärdad gård med sandlådor, gungor och klätterredskap

Vi arbetar med skapande verksamhet, lek, och rörelse. Vi har samlingar med sång och andra aktiviteter.

Vi arbetar med FramKaNT (läs mer på Karlskoga Kommuns hemsida) som bl.a.  innefattar experiment- och tekniklådor som cirkulerar bland förskolorna på vårt område.

I Karlskoga kommun har man bl.a. fokusområde på IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Detta är något vi ligger i startgroparna med, men vår vision är att använda digitala verktyg som ett naturligt inslag i verksamheten.

Vi arbetar aktivt för att barnen ska känna sig trygga här på förskolan, med att stärka deras självkänsla, främja deras nyfikenhet och lust att lära samt att öka förståelsen för alla människors lika värde och att visa respekt för varandras olikheter.


VÄRDEGRUND

Trygghet genom.....tydliga normer, regler och rutiner

.....inflytande

.....att se och lyssna på varandra


Positivt tänkande genom.....att vara förebilder

.....att ha roligt tillsammans

.....att ta fram det positiva hos varandra


Hänsyn genom.....att använda ett vårdat språk

.....att respektera varandras olikheter

.....att ta ansvar för sej själv och andra

.....att alla är lika mycket värda

Uppdaterad 2017-01-20