Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om förskolan

På Rävens förskola jobbar vi i ett arbetslag vilket innebär att vi inte har traditionella avdelningar utan delar in barnen efter ålder, mognad och intresse.

Vårt arbetssätt bygger på flexibilitet och ett exempel på detta är vår drop-in frukost mellan 06.45 - 07.30 som ger barnen en större möjlighet till lek utan avbrott.

Vi ser också ett stort pedagogiskt värde i närmiljön och erbjuder därför mycket utevistelse både på och utanför gården.

Hos oss står leken i centrum. Leken ger förutsättningar för ett lustfyllt lärande.


Våra planeringstankar

-Att skapa förutsättningar och ge tid och rum för barnens möjligheter till lärande och utveckling.

-Att utnyttja vardagens alla situationer i arbetet mot våra mål.​

Verksamheten utgår från barnets intressen, erfarenhetsvärld, motivation och drivkraft. Barn lär sig ständigt av allt som sker runt omkring.

Vi lyssnar på vad barnen söker för kunskap så vi inte planerar åt dem utan med dem!

Vi vill:

-att barnen ska ha roligt hos oss.

-att alla ska bli sedda och uppmärksammade som den de är, det är grunden till respekt

-att vår förskola ska vara en mötesplats där barnen får vara tillsammans med andra barn och vuxna.

-ta tillvara varandras olika erfarenheter och lära oss av varandra

-att allas tankar och åsikter ska vara viktiga och vara en tillgång för vår verksamhet

-stödja barnen och handleda dem i deras livslånga lärande

-vara närvarande pedagoger som är tillsammans med barnen och till för barnen

-se varje barn som individer fulla med kraft

-plocka fram det positiva hos varje barn

-att alla barn ska stärkas i tilliten till sig själva

-att varje barn ska tro på sig själva

Uppdaterad 2017-11-10