Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

2 maj 2017

2017-05-02

Nu är det inte lång tid kvar på vårterminen. Maj har inletts och bara ett fåtal veckor återstår innan det är dags för några barn att sikta mot förskoleklass.

Arbetet pågår i de olika grupperna. I den Lila gruppen (barn födda -15, -14 och -13) arbetar vi just nu mycket kring att att alla barn ska känna sig trygga i gruppen och att känna sig som en del i en grupp. Men också kring hur man ska vara mot varandra, en god kompis och värdegrund.

Lila gruppen arbetar också mycket med TAKK-tecken för färg, frukt samt "vänta" och "sitta".

TAKK-tecken

Tecknen som Lila Gruppen arbetar med just nu

I regnbågsgruppen finns barn födda -13. Där har vi under året arbetat med temat dinosaurier. Genom dinosaurierna har vi upplevt och arbetat med många olika saker exempelvis olikheter. Vi har uppmärksammat olikheter så som olika kläder, utseende eller olika åsikter. Vi har också arbetat mycket kring att utföra saker tillsammans och att samarbeta.

En gång i veckan har vi försökt få till en reflektion där barnen själva fått berätta om upplevelserna under veckan.

Kulram 1 till 4

Kulram 1 till 4

I gröna gruppen finns barn födda -11 och -12. Här har vi arbetat mycket med vänskap och kompisrelationer samt att ha respekt för varandra. Vad betyder det att vara en bra kompis? Kompisböcker har varit en del i det arbetet. Förmågan att säga "Stopp" när någonting går överstyr har vi också arbetat med.

Gruppen har också använt sig mycket av närområdet. Många pedagoiska tankar och arbeten har flyttats ut till bl.a. doktorsparken där barnen studerat hur ett träd ser ut under de olika årstiderna. Motoriken har övats genom att gå i led och hålla varandra i handen.

Stopp-händer

Gröna gruppens stopphänder

Eken i doktorsparken

Hur har trädet förändrats under året?

Uppdaterad 2017-05-02 av Åsa Eriksson