Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Föräldrasamverkan


Dokumentationspärm

Varje barn har en dokumentationspärm där material samlas årsvis för att kunna följa barnets lärande och utveckling. Föräldrarna skriver på att de godkänner pärmen.

Innehåll: Helhet och allsidighet Lek Skapande Matematik Naturvetenskap och teknik Språk och kommunikation

Syftet med pärmen är att underlätta pedagogens helhetssyn och förståelse för barnets utveckling. Syftet är också att få barnet och föräldrarna  delaktiga.


Utvecklingssamtal

Varje år har vi utvecklingssamtal. Föräldrarna får frågor att besvara hemma inför samtalet. Frågorna utgår ifrån innehållet i utvecklingsplanen.

TRAS- tidig registrering av språkutveckling

TRAS är ett observationsmaterial som skall användas för alla barn (2-6 år) inom förskoleverksamheten i Karlskoga kommun. Det är ett pedagogiskt verktyg och används som underlag för utvecklingssamtalen. Minst en gång per år ska varje barn observeras utifrån TRAS-schemat. TRAS är ett hjälpmedel för att synliggöra både det enskilda barnet och barngruppens utveckling. Med hjälp av schemat synliggörs barnets starka sidor samt om stödåtgärder behöver introduceras.

Föräldramöte/Fixarkväll

Vi har ett kombinerat föräldramöte/fixarkväll då vi träffas en gång/år. Vi ger er viktig information och tillsammans jobbar vi med barnens utemiljö.


Uppdaterad 2013-02-07