Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om förskolan

Sandmo förskola är en i Ur och Skur förskola som bedriver verksamhet i Friluftsfrämjandetslänk till annan webbplats anda. Förskolan ligger beläget vid Rävåskullen, centralt i Karlskoga. Förskolan har två avdelningar. På avdelning 1 går barn mellan 1-3 år, avdelning 2 går barn mellan 4-6år.

Vi har en stor och fin gård med mycket uppväxta buskar och träd. Där utmanas barnen i sin vardagliga lek. Vi har även en lekplats/vindskydd i skogen där vi tillbringar mycket tid. Där kan vi utnyttja skogens naturliga lekmöjligheter som att klättra, bygga kojor, samla skogsfynd, använda verktyg samt samlas vid vårt vindskydd/grillplats.

Barnen får en regelbunden, nära och enkel kontakt med naturen. Vi utgår från att allt man kan göra inne, kan man också göra utomhus.

Våra barn är indelade i olika skogsgrupper:

Knoppar 1-2 år

Knyttar 3-4 år

Mullar 5-6 år

Vi träffas i våra skogsgrupper en gång i veckan. Där vill vi förmedla natur och friluftsliv genom alla årstider. Vi vill även ge barnen ett intresse för natur och miljö.

Vi vill utveckla en förståelse för sambanden i naturen. Där ska barnen känna glädje och trygghet. Vi pedagoger arbetar efter ett upplevelsebaserat lärande.

På vintern har vi skidskola Lagge, samt skridskoskola Skrinna, för 5-6 åringar.

Uppdaterad 2016-12-01